LI-62B01EBEECF13 LI-62B01EBEECF13
top of page

De energierapportage november staat online!

Dat staat ie natuurlijk iedere dag en je vindt hem hier: https://profiteia.io/#/reports/outlook


Het jaar vliegt voorbij. En wat een jaar… De spotprijs elektriciteit komt dit jaar ongeveer 60% lager uit dan over 2022. Dit terwijl de pieken in de onbalansprijzen juist veel hoger én veel lager zijn dan vorig jaar.


Dan hadden we deze maand ook nog eens een recordprijs op de FCR: € 77.777,- per MW voor een blok van vier uur.


Ik vind het mooie tijden. Tijden vol kansen. Je moet ze alleen zien te grijpen. Het grijpen van kansen voor batterijen is een populair thema. De training verdienmodellen batterijen die ik dit jaar heb geïntroduceerd, is een groot succes. Met de open inschrijvingen heb ik verdeeld over vijf dagen 77 deelnemers mogen trainen en incompany geef ik hem dit jaar 23(!) keer. En ik zal je voor zijn: dat is inderdaad een verdienmodel op zich 😉.


Ondertussen werken we hard verder aan de ontwikkeling van Profiteia, ons energiedataplatform. Deelnemers aan de trainingen hebben de dashboards al regelmatig voorbij zien komen en we staan nu op het punt grootschalig uit te rollen. Vanaf volgend jaar is het mogelijk abonnement af te sluiten, eigen dashboards in te richten en API’s te krijgen.


Mocht je interesse gewekt zijn, kijk dan eens op de volgende pagina’s:

https://profiteia.io/#/reports/batteries. Dit is de rapportage die ik altijd gebruik in de training verdienmodellen batterijen. Je kunt ook een kijkje nemen bij de batterijsimulatie: https://profiteia.io/#/reports/battery-simulation. Hier vind je alle relevante informatie voor een batterij voor één dag die je zelf kun kiezen met de kalender. Ze zijn nu nog gratis te benaderen, dus sla je slag.


Eén van de gadgets die we toevoegen achter de betaalmuur, is een batterijmodel. Hiermee kun je zelf de parameters invullen, zoals vermogen en inhoud, investering, netaansluiting, gecontracteerd vermogen et cetera. Daarmee word je business case berekend én krijg je een gevoeligheidsanalyse op de verschillende parameters. De deelnemers aan de trainingen hebben dit model al gezien en zijn (volgens mij) behoorlijk onder de indruk ervan.


Terug naar de energierapportage.


Gas

De eerste koude is gearriveerd en meteen zien we ons gasverbruik toenemen. Dit wordt mooi duidelijk in onderstaande grafiek waarin op de linkeras en met de groene lijn het gasverbruik in MWh  per dag wordt weergegeven en op de rechteras de cumulatieve graden per dag.Ondanks het hogere verbruik blijft de gasprijs relatief laag. Dit is vooral te danken aan de nog steeds volle voorraden (Nederland rond de 96%, Europa rond de 97%) én de geplande aanvoer van LNG voor het einde van het jaar.


De spotprijs (frontmonth) gas de eerste twee weken in november nog op, maar toonde daarna een geleidelijke daling naar € 40,36 per MWh op het moment van schrijven.

De forwardprijzen tonen hetzelfde verloop en voor het kalenderjaar 2024 is de prijs nu gedaald naar € 42,52 per MWh.


Onderstaande wereldkaart toont de spotprijzen gas op de verschillende gasbeurzen. Alle prijzen zijn omgerekend naar euro per MWh.Het kaartje laat duidelijk zien waarom onze gasprijs tegenwoordig hoger is nu we veel minder Russisch gas importeren via pijpleidingen en veel meer Amerikaans gas in de vorm van LNG. Niet alleen is de prijs in Amerika hoger dan in Rusland, ook het transport via LNG-schepen is veel duurder dan via pijpleidingen.


Het blijft natuurlijk koffiedik kijken maar de weersverwachtingen geven voor de komende week temperaturen aan rond het vriespunt en de verwachting voor de week erna is dat het weer milder wordt maar wel met veel regen.


Kolen

Bij de kolenprijzen zien we hetzelfde beeld als bij de gasprijzen: een forse stijging begin november maar daarna een stevige daling. De prijzen voor de kalenderjaren 2024, 2025 en 2026 zijn nu zelfs onder het niveau van eind oktober. Hieronder zie je de ontwikkeling van de forwardprijzen 2024, 2025 en 2026.Emissierechten

De prijs voor emissierechten is verder gedaald. De frontmonthprijs zit nog maar nipt boven de € 70,- per ton. Ook de forwardprijzen voor 2024, 2025 en 2026 zijn verder gedaald. Vorige maand meldden we nog dat 2026 onder de € 90,- per ton is gekomen, inmiddels zit deze zelfs onder de € 80,- per ton.


Hieronder zie je de ontwikkeling van de forwardprijzen 2024, 2025 en 2026. Ook deze grafiek kun je downloaden van de site.Elektriciteit

Dankzij de hoge correlatie tussen de gas- en elektriciteitsprijzen, zien we bij de forwardprijzen elektriciteit nagenoeg dezelfde ontwikkeling als bij de forwardprijzen gas.


De forwardprijzen voor de kalenderjaren 2024, 2025 en 2026 zitten inmiddels weer op prijsniveaus van voor de Russische inval in Oekraïne.


Hieronder zie je de ontwikkeling van de day-ahead-uurprijzen zoals de dagelijks worden genoteerd op de EPEX-Spot. De rode lijn is de moving forward. Afgelopen dagen zijn de uurprijzen even flink opgelopen door koude, minder zon en wind.Gemiddeld zitten we dit jaar op € 98,- per MWh. Ter vergelijking: 2022 kwamen we uit op € 242,- per MWh, 2021 op € 102,- per MWh en 2020 op € 32,- per MWh.


Balancering en onbalans

Onderstaand dasboard toont de capaciteitsvergoedingen voor de FCR, de aFRR op- en afregelen en de mFRR op- en afregelen (bovenste drie grafieken). Het dashboard toont tevens de door TenneT gecontracteerde vermogen voor de drie markten (linksonder), de gerealiseerde onbalansprijzen van de tweede helft van 2023 (middenonder) en de relatieve verdeling van de regeltoestanden (rechtsonder).De geaccepteerde bieding van € 77.777,- voor vier uurtjes FCR op 2 november zorgt ervoor dat de FCR dit jaar toch weer in de buurt van de € 200.000,- per MW uitkomt.


De capaciteitsvergoedingen voor aFRR op- en afregelen zijn dit jaar al hoger dan in 2021 en de verwachting is dat de capaciteitsvergoeding voor de mFRR opregelen dit jaar ook boven 2021 uitkomt maar afregelen gaat het waarschijnlijk net niet halen. Wellicht is dit de reden dat er nu minder mFRR afregelen wordt gecontracteerd.


In aanloop naar de FCR-prijs van € 77.777,- zagen we immers ook FCR vermogen uit de markt lopen omdat door de assets op die markt hogere inkomsten werden gezocht op andere markten.


De verrekenprijzen onbalans tonen in november minder hoge pieken dan in vorige maanden. Daarentegen zien we in november wel meer diepe dalen dan in vorige maanden.

Regeltoestand 2 is een regeltoestand waarin TenneT binnen één ISP (kwartier) zowel moet op- als afregelen. In regeltoestand 2 kost onbalans altijd geld (in regeltoestand 1 en -1 kun je door het net te helpen juist verdienen aan onbalans).


Post-market kun je onbalans in regeltoestand 2 corrigeren en tegenwoordig gebeurt dit massaal. Dit blijkt onder andere uit het bericht van Etpa waarin zij melden dat ex-post deelnemers van Etpa meer dan 30 miljoen euro hebben bespaard op onbalanskosten.


Ex-post is een post-leveringsmarkt die wordt gebruikt om genomineerde posities na levering aan te passen. Handelaren stemmen hun gecontracteerde energievolumes af op het daadwerkelijke verbruik of de productie, waardoor de kosten die samenhangen met onbalansen worden verminderd.


Interessant nieuws

  • De gasprijs daalt maar de energierekening stijgt…

  • Je zult maar in een klimaatkwetsbare wijk wonen.

  • Zonne-energie uit de ruimte. Lijkt me vrij logisch toch? Anders wordt het iets te warm op onze voeten.

  • Baas Rolls-Royce gelooft niet in waterstof. Hij is ongetwijfeld niet de enige.

485 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page