LI-62B01EBEECF13 LI-62B01EBEECF13
top of page

Gascrisis

Volop aandacht in Het Financieele Dagblad vandaag voor de #gascrisis


Naast deze twee pagina’s staan er nog twee artikelen in over de hoge gasprijs, waaronder één over de invloed op de aandelenkoersen en de verwachte impact op in eerste instantie de inflatie en daarna dus de rente.


Wat een beetje jammer is, is dat gesuggereerd wordt dat de elektriciteitsprijzen gekoppeld zijn aan de gasprijzen. Dit lijkt wellicht zo, maar is niet zo. Net als dat de gasprijs niet gekoppeld is aan de olieprijs. Vroeger was dit wel zo, letterlijk zelfs. In de prijsformule van toen nog de Gasunie, zat een directe koppeling met de olieprijs.


De elektriciteitsprijzen komen tot stand door vraag en aanbod. Het aanbod wordt gelukkig steeds diverser en ook steeds duurzamer. Helaas wordt de brandstofmix van elektriciteit nog steeds gedomineerd door gas en kolen, maar dit verschilt per seizoen. In de zomer is het aandeel van zonne- en windenergie op sommige dagen 100% en ook wel meer. Dan zijn er ook negatieve prijzen en krijg je geld toe om elektriciteit te verbruiken. Dus hoezo koppeling aan de gasprijs?


Timmermans maakt een terecht punt: de hoge prijzen voor emissierechten zorgen voor meer inkomsten voor landen die rechten veilen en ook de BTW inkomsten zijn een stuk hoger dankzij de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Overheden krijgen nu dus veel meer geld binnen dan gepland. Dit geld kunnen ze aanwenden om burgers en bedrijven financieel te compenseren.


Beter is om deze extra inkomsten beschikbaar te stellen voor verduurzamingsmaatregelen in plaats van simpele kortingen of compensaties. In het laatste geval worden komende jaren weer de handjes opgehouden wanneer prijzen weer hoog zijn. Wellicht moet dan een terugbetalingsregeling worden ingesteld voor perioden dat de prijzen weer laag zijn. In het eerste geval is sprake van dubbel voordeel: de energievoorziening wordt verder verduurzaamd en degenen die investeren in verduurzaming worden ook minder geraakt door hoge prijzen.


De meest prangende vraag is echter of de prijzen nu echt zo hoog zijn. In vergelijking met eerdere jaren is dit zeker zo. Maar misschien staan we aan de vooravond van een periode waarin de energieprijzen veel hoger zijn dan nu. Kijken we over vijf of tien jaar terug ‘op die mooie tijd waarin de gasprijs nog maar 100 euro per MWh kostte’.

22 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page