LI-62B01EBEECF13 LI-62B01EBEECF13
top of page

Voor- en nadelen van een PPA (Power Purchase Agreement)

Power Purchase Agreements (PPA's) zijn contracten tussen energieproducenten en afnemers waarbij de afnemer overeenkomt om energie te kopen van de producent voor een bepaalde periode. Deze overeenkomsten zijn vooral populair tussen producenten van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie, en zakelijke afnemers zoals bedrijven en publieke organisaties zoals gemeenten, waterschappen en scholen.


Vormen van PPA's

Er zijn grofweg drie vormen van PPA's:

 • Een PPA met een lokale installatie, bijvoorbeeld zonnepanelen in eigendom van een derde die liggen op het eigen dak of op een carport op de eigen parkeerplaats. In dit geval wordt de opgewekte zonne-energie rechtstreeks geleverd door de producent aan de afnemer. We noemen dit doorgaans een ‘on-site PPA’.

 • Een PPA met een installatie elders in het land. Het zonne- of windpark voedt de opgewekte elektriciteit in op het landelijke stroomnet en de gebruiker haalt de elektriciteit op zijn locatie van het landelijke stroomnet. Dit noemen we meestal een ‘off-site PPA’.

 • Een PPA waarbij géén levering van opgewekte elektriciteit plaatsvindt maar enkel het verschil tussen de marktprijs en een afgesproken prijs wordt afgerekend, noemen we vaak een virtuele of synthetische PPA.

Prijsformules

PPA’s kennen verschillende prijsformules:

 • Vaste prijs. Een PPA met een vaste prijs geeft de producent en afnemer zekerheid over de prijs van de elektriciteit die wordt geleverd en afgenomen. Beide partijen dekken hiermee een stuk onzekerheid af van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs. Gaat de prijs na het afsluiten omhoog, is dit in het voordeel van de afnemer (die koopt via de PPA namelijk goedkoper in dan de marktprijs). Gaat de prijs omlaag, dan is de producent spekkoper (die krijgt via de PPA meer dan de marktprijs). PPA’s met vaste prijs worden vaak afgesloten voor vijf (5), tien (10) of vijftien (15) jaar.

 • Forward curve prijs. De prijs voor een PPA kan ook worden bepaald op basis van forwardprijzen. Bijvoorbeeld zoals deze op de energiehandelsbeurs ICE ENDEX dagelijks worden gepubliceerd. De afspraak die dan meestal wordt gemaakt, is dat de elektriciteit wordt geleverd in het eerste jaar tegen de CAL-prijs voor dat jaar, in het tweede jaar tegen de CAL-prijs voor dat jaar enzovoorts. Bij deze prijsstelling wordt wel gekeken naar de prijzen voor die volgende jaren zoals ze nu zijn. Bij zonne- en windenergie wordt dan de prijs genomen voor baseload én wordt een afslag gehanteerd op basis van de profiel- en onbalanscorrectie zoals PBL deze jaarlijks publiceert ten behoeve van het vaststellen van de SDE-subsidies.

 • EPEX-Spot-prijs. Een veel voorkomende PPA is een PPA met als contractprijs de gewogen EPEX-Spot-prijs. Dit houdt in dat alle geproduceerde en geleverde kilowatturen in een bepaald uur worden afgerekend tegen de prijs van dat uur zoals deze op de energiehandelsbeurs EPEX-Spot dagelijks wordt gepubliceerd. Deze PPA vorm wordt veel gebruikt door energieproducenten die de SDE-subsidie krijgen en hun elektriciteit aan energiebedrijven verkopen. Dankzij de SDE hebben ze alsnog zekerheid op een (redelijk) vaste elektriciteitsprijs.

As nominated of as produced?

PPA’s kennen tevens verschillende leveringsvormen, zoals ‘as nominated’ of ‘as produced’.


As produced betekent dat de energie wordt geleverd zoals deze wordt geproduceerd.

Bijvoorbeeld, als het gaat om een PPA met een windenergieproducent, zal de hoeveelheid geleverde energie variëren op basis van hoeveel wind er op een bepaald moment is en hoeveel energie de windturbines daadwerkelijk produceren.


Er is geen garantie voor een vaste hoeveelheid energie, en de koper moet de energie afnemen zoals deze wordt geproduceerd, ongeacht de hoeveelheid.


Bij as nominated specificeert de verkoper vooraf, meestal de dag vooruit ofwel day-ahead, hoeveel energie hij verwacht te gaan produceren en te leveren. Dit geeft de koper meer voorspelbaarheid over hoeveel energie ze de volgende dag zullen ontvangen.


In sommige gevallen kunnen er boetes of sancties zijn als de werkelijke hoeveelheid geleverde energie sterk afwijkt van de genomineerde hoeveelheid.


Voordelen PPA's

Afnemers realiseren verschillende voordelen door het afsluiten van PPA’s.

 • Prijszekerheid. PPA's bieden afnemers een vaste prijs voor elektriciteit over een lange periode, waardoor ze beschermd zijn tegen volatiele marktprijzen.

 • Duurzaamheid. Door direct van hernieuwbare bronnen te kopen, kunnen organisaties hun CO2-voetafdruk verminderen en hun duurzaamheidsdoelstellingen bereiken.

 • Mogelijkheid tot branding. Organisaties kunnen hun betrokkenheid bij hernieuwbare energie gebruiken als een positief marketingpunt.

 • Geen initiële kapitaaluitgaven. Afnemers hoeven niet zelf te investeren en daardoor niet vooraf te betalen voor de bouw en het onderhoud van de energieproductiefaciliteiten.

Het afsluiten van PPA’s kan ook uitdagend zijn.

 • Lange contractduur. PPA's vereisen vaak langetermijncontracten. De organisatie moet daarom wel bepaalde zekerheid hebben over het toekomstig elektriciteitsverbruik om te voorkomen dat teveel wordt ingekocht.

 • Prijsrisico. PPA’s bieden juist prijszekerheid maar wanneer prijzen plotseling hard dalen, kan men vinden dat te duur is ingekocht. Tegelijkertijd: wanneer prijzen plotseling hard stijgen, wordt vaak goede sier gemaakt met een ‘goedkope’ PPA.

 • Complexiteit. Structureren en implementeren van een PPA vergt wel wat kennis van de energiemarkt én van contract- en prijsvormen. Wil je een PPA integreren in een bestaand energiecontract, moet de elektriciteit ‘as nominated’ worden geleverd én de huidige energieleverancier moet toestaan dat de PPA wordt gesleeved in het reeds lopende contract.

 • Mogelijke integratieproblemen. Bij on-site PPA's, zoals zon-op-dak, moet de afnemer ervoor zorgen dat de hernieuwbare energieproductie geïntegreerd wordt met de huidige energievoorziening.


In Nederland bieden verschillende partijen verschillende soorten PPA’s aan, zowel van zonne- als van windparken. Dit zijn uiteraard de grote energiebedrijven zoals Eneco, Vattenfall en Scholt Energy. Er zijn echter ook ontwikkelaars die rechtstreeks PPA’s aanbieden, zoals Pure Energie, Klimaatfonds en Ecorus.


Conclusie

PPA's bieden een veelbelovend instrument voor bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verminderen en tegelijkertijd hun energiekosten willen stabiliseren. Hoewel er uitdagingen zijn, zoals de complexiteit en potentiële risico's, zijn de voordelen voor veel bedrijven overtuigend genoeg om te investeren in deze overeenkomsten.


Meer weten over PPA’s en hun werking? Neem dan contact met me op via janwillem@stratergy.nl

1.480 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page